Lezing?? Conferenties?? Aanbiedingen??   
 

Hier zoudt u een aankondiging kunnen laten plaatsen. Afhankelijk van de commerciele waarde zal ik om een financiele bijdrage vragen. Neem contact op met de webmaster, Karel Th. Eisses te Utrecht.

 
     
 
     
     
     
     

Op maandag 16 juni 2008 is Dr Hans van Munster, franciscaan, te Wilnis overleden op 82-jarige leeftijd.

Van Munster schreef als eerste Nederlandstalige katholiek een proefschrift over Kierkegaard: "De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard, 1831-1841". Veel van het verzamelde materiaal kwam daarna terecht in een Prisma-pocket "Soren Kierkegaard. Een keuze uit zijn dagboeken". Niet veel later vertaalde van Munster "Over de vertwijfeling. De ziekte tot de dood". Na zijn pensionering wijdde Van Munster zich weer aan nieuwe Kierkegaard vertalingen. In 2006 verscheen "Wijsheid van Kierkegaard. 365 teksten voor elke dag van het jaar". Vrijwel tot het laatst was hij bezig met de vertaling van de ruim 90 toespraken van Kierkegaard. Hij hoopte dat het boek in 2008 zou verschijnen.

         

 

        Vragen     Brengt u me op de hoogte van uw schrijfsels of heeft u goede tips?           Film / TV    

Weet u wanneer een film/documentaire over Kierkegaard op tv/radio komt? Een vermelding hier en iedere Kierkegaard liefhebber weet het snel en effectief.

      Eerste en enige Nederlandstalige bibliografie in boekvorm    

In deze bibliografie zijn verschillende Nederlandstalige referenties van en over Kierkegaard bijeengebracht. Søren Kierkegaard is nu algemeen bekend, zoals een referentie in een maandagse sportcolumn doet vermoeden.

De verscheidenheid van referenties naar Kierkegaard wordt in een inleidend hoofdstuk kort belicht: een receptiegeschiedenis in theologische en filosofische sferen. Sporen van Kierkegaard in Nederlandse/Vlaamse en vertaalde literatuur, in de kunst, het theater en de film, maar ook in kranten en tijdschriften. Over de invloed en tijdelijkheid van het internet wordt iets te berde gebracht.

In een apart hoofdstuk zijn alle dagboekvertalingen na 1950 weergegeven in de volgorde van hun vindplaats in de Papirer, met verwijzing naar de Nederlandstalige vindplaats.

De hoofdstukken zijn verder ingedeeld naar oorspronkelijk werk, vertalingen, studies in boekvorm, studies in tijdschriften en kranten, recensies, verwijzingen in boeken en tijdschriften, ander bibliografisch materiaal.

Het boek is verluchtigd met pentekeningen van wijlen Wim (Sixtus) Scholtens die in de aanvangsfase van dit boek zo enthousiast was, dat hij graag een set ter beschikking stelde.

    Nederlandstalige bibliografie in boekvorm    160 Jaar (in de voet)sporen van Søren Kierkegaard. Kierkegaard in het nederlandse taalgebied.  

Prof. Paul Cruysberghs, Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte, Leuven bij de presentatie op 07-07-'07: "Een monumentaal boek, om steeds maar in te bladeren en te lezen"

160 Jaar (in de voet)sporen van Søren Kierkegaard -
Kierkegaard in het Nederlandse taalgebied van 1846-2006.

door Karel Th. Eisses

Kei-producties Utrecht / Boomker Haren BV, ISBN 978-90-71809-73-6, xxxiv-194 p., ill.
Verkoopprijs: € 20,- exclusief verzendkosten.

Het boek kan bij uw boekhandel besteld worden of rechtstreeks bij de auteur via het e-mailadres van de webmaster. In het laatste geval kunt u desgewenst een CD met PDF-bestanden meebestellen.

 

          Nieuw verschenen boeken en tijdschriften         

Vigilius Haufniensis: Het begrip angst. Een eenvoudige psychologische overweging, die verwijst naar verwijst naar het dogmatische probleem van de erfzonde.(vert. door Jan Sperna Weiland; geheel herziene tekst en nawoord Frits Florin; eindred. en verkl. noten Paul Cruysberghs en Johan Taels). Damon Soren Kierkegaard Werken, Budel, 2009. ISBN 978 90 5573 911 0, 235 p., € 26,90

zie link DAMON

       

Brieven (vert./ comm./ ann. Diederik Grit, Edith Koenders; inleiding/ keuze Henk A. van der Liet, pp. V-XVI). Bornmeer, 2009. xxi-233 p., 21x14 cm.

Uitgeverij Bornmeer, ISBN 978-90-5615-208-6; Winkelprijs 25 euro. (www.bornmeer.nl)

Brieven van Kierkegaard aan Regine Olsen, Emil Boesen, Peter Christian Kierkegaard, Jacob Peter Mynster e.a.         Filosofie, nr. 1 februari/maart 2009. Kierkegaard special. Omvang 64 pp. Los nummer: € 7,-

Dit nummer van Filosofie is te zien als een introductie op het lezen van Kierkegaard die bovenal schrijver was, een filosoof van het soort dat zich niet laat weergeven, samenvatten of plaatsen.

Met bijdragen van: Udo Doedens, Frits Florin, Johan Taels, Karl Verstrynge, Pieter Vos en Onno Zijlstra (zij maken allen deel uit van de redactie Serie Kierkegaard Werken).

zie link Damon

       

Anti-Climacus: Ziekte tot de dood. Een christelijk psychologische uiteenzetting tot opbouwing en opwekking. (vert. Lineke Buijs; inleiding en annotaties Andries Visser). Boom Religie Amsterdam, 2008. ISBN: 978-90-8506-610-1, 181 p., € 31,50

zie site Boom www.uitgeverijboom.nl/nieuws/vers_van_de_pers.html

       

Constantin Constantius: De herhaling. Een proeve van experimenterende psychologie.(vert. door Annelies van Hees). Damon Soren Kierkegaard Werken, Budel, 2008. ISBN 978 90 5573 896 0, 151 p., € 21,90

zie link DAMON

          Arne Grøn: Vrijheid en angst. Inleiding in het denken van Søren Kierkegaard. (Vertaling Frits Florin). DAMON, Budel, 2008. ISBN: 978 90 5573 886 1, 160 p., € 17,90
       

Wat de liefde doet (vert. door Lineke Buijs en Andries Visser). Damon Soren Kierkegaard Werken, Budel, 2007. ISBN 978 90 557 37840, 480 p., € 34,90

zie link DAMON

Zaterdag 1 december 2007 stond de introductielezing door prof A. Klamer in Trouw

          Of/Of (Nieuwe editie, met een voorwoord van Andries Visser). Boom Grote Klassieken, Amsterdam, oktober 2007. ISBN-13: 978 90 850 64787, 794 blz., € 59.90           Frits de Lange: De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen. [Hfdst 4. Kiezen voor de eindigheid - Ouder worden met Kierkegaard, pp. 116-161] Meinema, Zoetermeer, 2007. 200 p.     Onderstaande werken staan vermeld in mijn "160 jaar (in de voet)sporen van Soren Kierkegaard".    

Uit: Het dagboek van de verleider. (vert. Erica Weeda), pp. 183-209

In: Machteld Allan (red.): Hoe te beminnen. Filosofen over seks. Meulenhoff, Amsterdam, 2007. 331 p. ISBN 978 90 290 7918 1

         

Johannes de silentio: Vrees en beven. Damon, Budel, 2006. 168 p. In de vertaling van Andries Visser; Nawoord Karl Verstrynge. ISBN 90 5573 737 2; ISBN 978 90 5573 737 6

Het eerste werk in de Kierkegaard-serie bij Damon; zie website-link DAMON

         

Jacques Derrida: De gave van de dood. Woord vooraf Theo de Boer. Vert. Sophia van 't Ende. Uitg. Klement, 208 p., ISBN 90 77070 66 4, 2006.

In dit essay geeft Derrida een fascinerende kritische beschouwing over religie en ethiek aan de hand van teksten van de Tsjechische filosoof Jan Patocka en Sören Kierkegaards Vrees en Beven.

De Westerse wereld offert Izaak nog steeds en Kierkegaard wordt als een zeer modern denker neergezet.          

Etienne Kuypers: Verscheurd paradijs. Wijsgerige en pedagogische verkenningen over een ontwortelde cultuur. Garant, Antwerpen, Apeldoorn, 2007. 377 p. ISBN 978-90-441-2194-0

Met veel Kierkegaard teksten.

         

Wijsheid van Kierkegaard. 365 teksten voor elke dag van het jaar; verzameld en vertaald [en ingeleid] door Hans van Munster. Lannoo, Tielt, 2006. 339 p. ISBN 13: 978 90 209 6775 3 ISBN 10: 90 209 6775 4

Teksten uit dagboeken en werken

         

Kierkegaard: Bij de opdracht aan ‘Die enkeling'. (De eerste van twee notities); vert. en een briefwisseling met de redactie Michal van Zelm. Raster 115:14-20, 2006. (De Bezige Bij; oktober 2006)

         

Hans (Johannes Jozephus Godefridus) van den Bosch: Een apologie van het onmogelijke. Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo. Boekencentrum, Zoetermeer, 2002. 359 p.

[Kierkegaard past niet in het schone plaatje, pp. 64-67; Kierkegaards Abraham als geloofsheld, pp. 109-119; Opnieuw beginnen: Kierkegaard anders herhalen, pp. 233-234; Eerste herhaling van Kierkegaard door Derrida, pp. 239-266; Tweede herhaling van Kierkegaard door Taylor na Erring, pp. 266-293; Derde herhaling van Kierkegaard door John D. Caputo, pp. 293-323; en passim].
(Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg).

Een "vergeten", pas gevonden, niet aangemeld boek uit 2002; nu antiquarisch bij Wever Van Wijnen te Franeker.

         

Julian Baggini: Filosofie en de zin van het leven. Meulenhoff, Amsterdam, 2005. 224 p.

Veel aandacht voor Kierkegaard

         

Christian Dorph: Een oor voor een oog. Signature, Utrecht, 2004.

Iets geheel anders: een literaire thriller, gebaseerd op Kierkegaard, Zen en Hitchcock.

   

Wolfgang Amadeus Mozart, Lorenzo Da Ponte: Don Giovanni + Twaalf prenten van Leporello. [Søren Kierkegaard: Het muzikaal erotische (fragmentje), pp. 29]. De Nederlandse Opera, Het Muziektheater, Amsterdam, 2002. 104 p.

       

Søren Kierkegaard, Frits Florin: Een passieloze tijd. De actualiteit van Kierkegaards Maatschappijkritiek, Ten Have, Kampen, 2006, ISBN 90 259 5517 7.

Een essay van Florin gaat de vertaling van deel III uit Een literaire recensie vooraf.

   

Wiep van Bunge (red.): Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland. Damon, Budel, 2005. 294 p., 23x15 cm. ISBN90 5573 675 9

Karel Eisses: Soren Aabye Kierkegaard in het Nederlands: 1880-2005, pp. 267-285.

         

Udo Doedens: In het teken van tegenspraak - steekhoudende gedachten van Søren Kierkegaard. Meinema, Zoetermeer, 2005. 120 p.

Dagboekteksten (o.a. 60 niet eerder vertaalde) en andere teksten rond een 14-tal thema's.

         

Gerben Meynen: Vrijheid en tijd. Het begrip herhaling in Heideggers "Sein und Zeit". Damon, Budel, 2005. 191 p., 23x15 cm. ISBN90 5573 682 1

Academisch proefschrift Excurs: Kierkegaard en de herhaling, pp. 189-207.

         

Slootweg, Timo (red.): In de schaduw van de Boom der Kennis. Ethiek en de zondeval. Damon, Budel, 2005. 191 p., 23x15 cm. ISBN90 5573 624 4

Slootweg, Timo: Over de verderfelijkheid van het reflectieve verwijlen: de Boom van Kierkegaard, pp. 150-175.

         

Ralph Ludwig: De filosoof met de te korte broekspijp. Soren Kierkegaard 1813-1855. VolZin 4 (22, 18 november):12-15, 2005.

         

Joakim Garff: Kierkegaard, a biography. Princeton University Press, 868 p., ISBN 0 691 09165 X, 35

Hoewel geen Nederlandstalig boek, een "must" voor de Kierkegaard fijnproever. Een uitvoerige, niet gepubliceerde recensie vindt u onder de volgende link naar Daan Bronkhorst, die plaatsing op deze webplaats toestaat.

         

Vanden Berghe, Paul, Willem Lemmens, Johan Taels (red.): Tragisch. Over tragedie en ethiek in de 21e eeuw. Damon, Budel, 2005. 186 p., 22x15 cm. ISBN 90 5573 518 3

Vanden Berghe, Paul: Het tragische blijft toch altijd het tragische? Kierkegaard en Lacan over een moderne Antigone, pp.119-135.

Taels, Johan: Het komische lot van het tragische in de (post)moderne media, pp.165-184.

         

Iets over Kierkegaard in Filosofie Magazine november 2005

Ivo Slangen: Ook wij zijn bezeten. De existentiele horror van Kierkegaard, pp. 38-41

          Karl Verstrynge: Receptiestudie: Kierkegaard in Nederland en Vlaanderen. Tijdschrift voor Filosofie 67 (3):547-567, 2005.    

Dick Kleinlugtenbelt: Mensbeelden en levenskunst. De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven.

Søren Kierkegaard, De verborgen mens en de kunst van de ironie oftewel Een menswaardig leven begint met ironie, pp. 43-66. Damon, Budel, 2005. 223 p., ISBN 90 5573 506x

     

Marlies ter Borg: Bloemen van een ziekte: extase en wanhoop als bron van cultuur. Damon, Budel, 2004. 179 p., ISBN 90 5573 544 2

Over de ziekte MD (manische-depressiviteit) of melancholie; met referentie naar Kierkegaard teksten

       

S. Kierkegaard: Overdenking bij het Heilig Avondmaal (Rede III, Afd. III, 1848).
(vertaling en inleiding Klaas Heemskerk, 2004). 17 p.

Een exemplaar is te bestellen bij Xklaasheemskerk@planet.nlX (zonder X)

        Met Kierkegaard het jaar rond. (uit: Aforismen, vertaling W.R. Scholtens, 1983). Ten Have, Kampen, 2004. 142 p., 15x11 cm.         Prisma groot woordenboeken Deens-Nederlands en Nederlands-Deens. Nederlandse Taalunie, Den Haag; Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Copenhagen, 2004.

In Denemarken verschijnen de boeken onder de titel Dansk - Hollandsk; Hollandsk - Dansk.

       

Karl Verstrynge: "Over de brug der zuchten de eeuwigheid in" Søren Kierkegaard en de melancholie. Streven 71:499-509, 2004. (zie onder links)

Themanummer Streven over zwaarmoedigheid juni 2004

        Peter Sloterdijk: Sferen. I. Bellen - microsferologie; II. Globes - macrosferologie. (vert. uit het Duits Hans Driessen). [II-7 Hoe het midden van de sfeer door het zuivere medium op afstand werkt.Over de metafysica van de telecommunicatie, pp. 807-831]. Boom, Amsterdam, 2004. 950 p., 23x15 cm

Kierkegaard's ideeën in "Over het verschil tussen een Apostel en een Genie" hebben een bespreking gevonden in dit grote werk van Sloterdijk

       

Roelf Holtrop en Hans Morren: Carpaccio. Geschilderd eten of kunst uit de keuken. Ermelo, 2003. 144 p. Bestellen bij de auteurs, www.y-image.nl

Kierkegaard heeft zowaar een pagina toebedeeld gekregen in een esthetisch kookboek.         Søren Kierkegaard: Tegen de vertwijfeling. Dichter bij Kierkegaard in 52 teksten. (samenstelling /vert. / commentaar Frits Florin). Agora, Kampen, 2003. 255 p.         Marc Van den Bossche (red.): Zinsneden. (o.a. Johan Taels: Sören Kierkegaard. De waarheid is de subjectiviteit, pp. 21-36). DAMON, Budel, 2003. ISBN 90 5573 438.        

Verstrynge, Karl: ‘De hysterie van de geest'. Melancholie en zwaarmoedigheid in het pseudonieme oeuvre van Kierkegaard. Peeters, Leuven, 2003. xiv-402 p. ISBN 90-429-1219-7

Dit boek, een bewerking van het academisch proefschrift, gaat over het ontbrekende werk van Kierkegaard en vormt eveneens een inleiding tot diens filosofie.       Doude van Troostwijk, Chris (red.): Kierkegaard. Wijsgerig perspectief 42 (4), 2002: Vier artikelen over Kierkegaard, een kleine bibliografie en enkele internetverwijzingen.

Udo Doedens: Het gewicht van de eeuwigheid;

Chris Doude van Troostwijk: De tragiek van het innerlijk leven: Kierkegaards moderne Antigone;
Johan Taels: Wat het betekent een mens te zijn;
Karl Verstrynge: Tegen de keer: Kierkegaard en de secularisatie.        

Brederode, Désanne van (samenstelling): Mijn denken is een hartstocht. Een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw. [Heimwee naar het onbegrijpelijke, pp. 340-344; Johannes Climacus: De God als leraar en verlosser; Een dichterlijk essay, pp. 473-484]. Filosofie Magazine/Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2002. 557 p., 25x18 cm.

     

Florin, Frits (Frederik Paul Marie): Geloven als noodweer. Het begrip ‘het religieuze' bij S. Kierkegaard. (Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam). Agora, Kampen, 2002. 294 p., 24x16 cm

Academisch proefschrift.

         

Vos, Pieter Hendrik: De troost van het ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden. (Proefschrift Theologische Universiteit Kampen). Ten Have Baarn, Kampen, 2002. 287 p., 23½x15½ cm

Academisch proefschrift

         

Guardini, Romano: Over de melancholie. [uit: Peilingen van het christelijk denken. Verzamelde studies 1923-1963, pp. 597-632 (vert. uit het Duits Henri van der Burght). Ten Have, Baarn, 2001. 61 p., 20x12½ cm.

Meer dan de helft van het boekje bestaat uit vertaalde fragmenten uit dagboeken en werken van Kierkegaard, die over melancholie gaan.

         

Dreyfus, Hubert L.: Internet. (vert. uit het Engels Ruud van de Plassche). [Nihilisme op de informatiesnelweg: anonimiteit versus betrokkenheid in de huidige tijd, pp. 81-98]. Routledge, London/New York, 2002. 136 p, 20x13 cm.

In het internettijdperk een heel hoofdstuk over Kierkegaards analyse van communicatie en de massa.
       

Gardiner, Patrick: Kierkegaard. (vert. uit het Engels Andries J. Visser). Kopstukken Filosofie. Lemniscaat, Rotterdam, 2001. 154 p., 21x13 cm.

Een inleiding in het leven en denken van Kierkegaard. Een kritische kijk op de paradoxale opvatting van Kierkegaard op het christelijk geloof. Hoe heeft Kierkegaard ons huidige denken beïnvloed ?        

Brederode, Désanne van: Mensen met een hobby. Em. Querido, Amsterdam, 2001. 404 p., 21½x13½ cm.

Een aardige roman, met het boek van een door Kierkegaard geïnspireerde Noorse filosoof als hoofd"persoon". Vooral niet het slot van het boek gaan spieken.

       

Doedens, Udo: Het eenvoudige leven. Volgens Søren Kierkegaard. (Met een samenvatting in het Engels). Ten Have, Baarn, 1999. 565 p., 24x16 cm.

Academisch proefschrift